Zgłoś problem: 609 804 366

Usuwanie wirusów komputerowych – Warszawa

UWAGA – POPULARNY WIRUS BLOKUJE KOMPUTER I WYŁUDZA FIKCYJNE GRZYWNY!!

Jeśli Twój komputer został zablokowany i zaraz po uruchomieniu straszy Cię Prezydentem Komorowskim i/lub Polską Policją (lub widzisz pusty biały ekran), koniecznością zapłaty grzywny przez voucher Ukash lub PaySafeCard, nie widzisz ikon, tapety, menu start, i nie możesz nic zrobić, to znaczy że zostałeś zarażony popularnym trojanem „Weeslof”, inaczej zwany „Ukash” lub „PaySafeCard„.

Dowiedz się więcej o wirusie Weelsof – rozwiń

Nie należy kupować wspomnianych kuponów – to tylko złodziejska sztuczka (podszywanie pod Policję) i próba wyłudzenia od Ciebie pieniędzy. Kupno kodu z vouchera Ukash i PaySafeCard i wpisanie go NIE rozwiązuje problemu, a Polska Policja nie ma z tym nic wspólnego. Inna wersja tego wirusa nie wyświetla na ekranie nic poza pustym białym ekranem

OpenService usuwa ten wirus od ręki, 7 dni w tygodniu, także z dojazdem do Klienta
Koszt już od 70zł.

Zadzwoń pod numer 609 804 366 aby dowiedzieć się szczegółów.
Zapisz ten numer na wszelki wypadek lub dodaj stronę do Ulubionych/Zakładek!

„Ten komputer został zablokowany”, „Proszę go odblokować za pomoca voucher Ukash lub PaySafeCard, „system automatycznej kontroli informacyjnej”, „Polizja. Biuro Służby Kryminalnej”, „Wydział Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości”, Polska Policja, to komunikaty, które możesz widzieć na ekranie. Ten wirus ma wiele odmian, zarówno polsko- jak i angielskojęzycznych, m.in. może.:
– oskarżać Cię o pobieranie dziecięcej pornografii lub wspieranie terroryzmu,
– wyświetlić pusty biały ekran z którym nic nie można zrobić,
– informować o braku aktualizacji systemowych,
– informować o zawirusowaniu komputera (Fast Antivirus, Personal Antivirus, Internet Antivirus Pro),
– informować o błędach na dysku, (FileFix Professional, Data Doctor 2010)
– powoływać się na Policję (Polska Policja) albo przepisy Polskie lub UE, (Microsoft Piracy Control)
– udawać program antywirusowy albo firewall, (System Protection 2012)
– udawać ostrzeżenia Windowsa (Microsoft Security Antivirus).

Za każdym razem żąda opłaty przez Ukash lub podanie danych karty kredytowej. Nigdy nie należy tego robić – to szantaż! Wirus najczęściej dostaje się z: facebooka, załaczników maili, stron z nielegalnymi programami, filmami, muzyką, serialami, crackami, wszelką pornografią i innymi związanymi z erotyką. Nie usuwa danych, zwykle się nie mnoży, zwykle nie zaraża nośników. Jest to program typu „ransomware” – (ang. ransom – okup).

Poniżej przykładowe ekrany – występuje on jednak w wielu innych odmianach.

Polizja. Biuro Służby Kryminalnej, Wydział wsparcia zwalczania cyberprzestępczości, Uwaga, Pański osobisty komputer został zablokowany ze względów bezpieczeństwa z wskazanych niżej przyczyn. Pan Pani jest oskarżony/a w przeglądzie/przechowywaniu i/albo rozpowszechnianiu materiałów pornograficznych zabronionej treści (pornografia dziecięca/zoofilia/zgwałcenie i tak dalej). Pan/Pani poruszył/a Światową Deklarację o walce z rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej i jest oskarżony w dokonaniu przestępstwa przewidzianego artykułem 161 Kondeksu Kryminalnego rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 161 Kodeksu Kryminalnego Rzeczpospolitej Polskiej przewiduje w jakości ukarania pozbawienie wolności w terminie od 5 do 11 lat. Również Pan/i jest podejrzewany/a o naruszeniu Ustawy o prawach autorskich i stycznych (ściąganie pirackiej muzyki, wideo, oprogramowania nielicencyjnego) i użyciu i/albo rozpowszechnianiu kontentu ochronionego prawem autorskim. W ten sposób jest Pan/i oskarżony w ranuszeniu Artykułu 148 Kodeksu Kryminalnego Rzeczpospolitej Polskiej, który przewiduje grzywnę lub pozbawienie wolności od 3 do 7 lat. Żeby odblokować komputer i uniknąć innych konsekwencji prawnych jesteś zobowiązany do zapłacenia grzywny w wysokości 400 PLN. Zwracamy Pańską uwagę że dane osobowe i Pańskie miejsce rozmieszczenia są zidentyfikowane i przeciw Panu może być wszczęte sprawę karną w ciągu 96 godzin z momentu naruszenia po artykułach Kodeksu Kryminalnego wskazanych powyżej. Materiały sprawy będą przekazane do sądu. Jednak odpowiednio do poprawek do Kodeksu Kryminalnego Rzeczpospolitej Polskiej od 10 lipca 2013 roku i Deklaracji Praw Człowieka Pańskie naruszenia można oceniać jako nieumyślne (jeżeli naruszenia te zostały zrealizowane przez Panią po raz pierwszy) i przeciwko Panu nie będzie wszczęte postępowanie karne. Ten warunek może być dokonany przy wpłaceniu przez Pana grzywny do dochodu Państwa dla wsparcia projektów po obronie cyberprzestrzeniu sieci Internet). Rozmiar Pańskiej grzywny wynosi 500PLN polskich złotych. Grzywnę może Pan spłacić za pomocą voucherów Ukash lub PaySafeCard Jak tylko Pani spłaci grzywnę i środki pieniężne zostaną zaliczone na rachunek Państwa, Pański komputer będzie odblokowany w ciągu 24 godzin. Po tym w ciągu 7 dni jest zobowiązany usunąć wszystkie naruszenia związane z Pańskim komputerem osobistym. Jeśli naruszenia nie zostana usunięte Pański komputer zostanie znów zablokowany i przeciwko Panu zostanie wszczęta sprawa karna bez możliwości płacenia grzywny.

 

Polska Policja Cyberprzestępczość Departament Twój Komputer został zablokowany Jesteś naruszycielem, Twoje czynności są nielegalne i pociągają za sobą odpowiedzialność karną. Praca Twojego komputera została zablokowana z powodu niesankcjonowanej działalności cybernetycznej W przypadku próby samodzielnego usunięcia blokady wszystkie Twoje dane zostaną sformatowane z wyjątkiem plików które stanowią dowód winy Pierwsze naruszenie może nie pociągnąć za sobą odpowiedzialności karnej a tylko zapłacenie kary na podstawie ustawy o lojalności do ludności która nabrała mocy prawnej w dniu 04 grudnia 2012r. W przypadku ponownych naruszeń odpowiedzialność karna jest nieunikniona. Żeby odblokować komputer i uniknąć innych konsekwencji prawnych jesteś zobowiązany do zapłacenia grzywny w wysokości 400 PLN. Poniżej są wymienione możliwe naruszenia prawa: Artykuł 174. Prawo Autorskie – wykorzystywanie lub rozpowszechnianie prac autorskich, grzywna w wysokości 60.000 do 70.000 zł. Kara pozbawienia wolności od 2 do 3 lat. Inne artykuły: wykorzystywanie i rozpowszechnianie plików z pornografią, popieranie terroryzmu, uczęszczanie na strony ugrupowań terrorystycznych, rozpowszechnianie programów wirusowych (stworzenie lub rozpowszechnianie programów wirusowych które uszkodziły inne komputery), wykorzystanie nielicencjonowanego oprogramowania, szachrajstwo z kartami płatniczymi (operacja z wykorzystaniem karty płatniczej lub jej rekwizytów nie inicjowana lub nie potwierdzona jej właścicielem), rozsyłanie spamu o treści pornograficznej (rozpowszechnianie spamu o treści pornograficznej przez listy elektroniczne i sieci społecznościowe)

Polska PolicjaCyberprzestępczość Departament – Sępólno Krajeńskie Aby odblokować Twój komputer i uniknąć postępowania karnego musisz dokonać płatności grzywny w wysokości 200 zł. Wszystkie operacje wykonywane na tym komputerze są rejestrowane. Jeśli używasz kamerę internetową, wideo i zdjęcia zachowają się w celu identyfikacji. Można Cię łatwo utożsamić przez Twój adres IP i związaną z nim nazwą domeny. Komputer został zablokowany! Praca Twojego komputera została zawieszona z przyczyny niedozwolonej aktywności cybernetycznej. Niżej są wymienione przepisy, łamanie których miało miejsce z Twojej strony. Artykuł 274 – prawo autorskie Grzywna lub pozbawienie wolności na okres do 4 lat Używanie i rozpowszechnianie plików zabezpieczonych prawem autorskim – filmy, oprogramowanie Artykuł 183 – materiały pornograficzne Grzywna lub pozbawienie wolności na okres do 2 lat Używanie i rozpowszechnianie plików pornograficznych Artykuł 184 – materiały pornograficzne z udziałem dzieci do 18 lat. Pozbawienie wolności na okres do 15 lat Artykuł 104 – popularyzacja terroryzmu Pozbawienie wolności na okres do 25 lat Odwiedzałeś strony internetowe organizacji terrorystycznych Artykuł 297 – Lekceważące korzystanie z komputera, które spowodowało poważne konsekwencje Grzywna lub pozbawienie wolności do 2 lat Twój komputer został zarażony wirusem, który z kolei zaraził inne komputery Artykuł 108 – gry hazardowe Grzywna lub pozbawienie wolności do 2 lat Grałes w gry hazardowe, ale według prawa Twojego kraju biznes hazardowy jest zabroniony W związku z postanowieniem rządu z dnia 22 sierpnia wszystkie wymienione łamania przepisów mogą być traktowane jako umowne pod warunkiem zapłaty grzywny. Kwota grzywny wynosi 200 zł. Płatnośc musi być wykonana w ciągu 48 godzin po ujawnieniu naruszenia. Jeśli grzywna nie zostanie zapłacona wobec Ciebie zostanie automatycznie założona sprawa karna. Po dokonaniu płatności twój komputer zostanie odblokowany.

 

Ten komputer został zablokowany przez system automatycznej kontroli informacyjnej Dlaczego? To mogło nastąpić wskutek jednej z następujących przyczyn: 1. Ten komputer był używany w celu odtwarzania zakazanych stron internetowych 2. Ten komputer był używany w celu odtwarzania stron internetowych zawierających elementy pornografii dziecięcej 3. Ten komputer był używany w celu przekazania informacji zakazanej 4. Ten komputer był używany w celu przechowywania lub odtwarzania kontentu nie certyfikowanego Jak to naprawić? Według przepisu o „kontroli informacyjnej oraz zabezpieczania informacji” z dnia 02.01.2012 jest Pan(i) zobowiązany(a) do zapłaty kary w wysokości 100 Euro. W celu ułatwienia procesu płatności udzielamy zabezpieczonej formy płatności za pomocą voucherów Ukash lub PaySafeCard. Wystarczy kupić voucher(y) o wartości 100 EURO, wpisać je do formy płatności po czym kliknąć „wysłać kod”. Co nastąpi po wpisaniu kodu? Po sprawdzeniu kodu przez nasz system komputer zostanie odblokowany natychmiast. W przypadku wpisywania 2 kodów o wartości 50 EURO, proszę wpisać najpierw jeden kod, a po otrzymaniu potwierdzenia – następny. Jak postępować w przypadku powstania problemów? Jeśli z jakiś przyczyn nie udało się zapłacić karę za pomocą zabepieczonej formy płatności, trzeba napisać list na email info(małpa)online-cyber-police.com , zaznaczając w treści maila swój adres IP oraz kod(-y) voucheru(-ów) Ukash lub PaySafeCard o wartości 100 EURO. Po sprawdzeniu kodu przez nasz system komputer zostanie odblokowany natychmiast.

Uwaga – komputer został zablokowany z powodu naruszenia prawa polskiego Ujawniły następujące naruszenia Pobierz nagranie lub wideo lub przekazywanie materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich, pornografii dziecięcej, ogród i przemocy wobec dzieci. Korzystanie z pirackich nagrań audio-wideo oraz ich rozmieszczenie Dystrybucja i przechowywanie pornografii przestepstwa przewidzianego w art. 227-23 kodeksu karnego w Polsce. Obejmuje ona pozbawienie wolności na okres od 2 do 5 lat. Korzystanie z naruszeniem praw autorskich oprogramowania. Kara zgodnie z art. 323-2 polski kodeks karny przewiduje kare pozbawienia wolności na okres od 1 do 3 lat Transfer plików multimedialnych naruszeniu praw autorskich. Kara zgodnie z art. 323-3 polski kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 1 do 3 lat Aby odblokować komputer, będziesz musiał zapłacić grzywnę. Zgodnie z prawem polskim równowartość 500 PLN i 100 EURO za 3 dni. Kara grzywny jest możliwe jeśli to przestępstwo zostało popełnione po raz pierwszy. Zostaniesz przeniesiony do odpowiedzialności zgodnie z prawem przestepstwo kraj Polsce. Jeśli nie uiszczenia grzywny w ciągu 1-3 dni, komputer zostaną skonfiskowane, sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia sądu rejonowego. Możesz zapłacić grzywnę z pomocą naszego kuponu Ukash lub PaySafeCard partnerów. Będziesz musiał zakupić kupon Ukash lub PaySafeCard warta 500 PLN lub 100 EURO Następnie wypełnić formularz wpisz kod i kliknij Pay Ukash lub PayPaySafeCard. Komputer zostanie odblokowany po kupon Ukash lub PaySafeCard uwierzytelniania, zazwyczaj 1-4 godziny. Gdzie mogę kupic kupon Ukash? W jednym z tysięcy punktów na świecie, przez Internet, w kiosku i bankomacie, sklepach Inmedio, Komputronik, salonikach prasowych Relay

trojan blokada

trojan policja

policja blokada

usuwanie wirusów odwirusowywanie

– WIRUSY KOMPUTEROWE. 20% komputerów z aktualnym programem antywirusowym jest mimo tego zawirusowanych. Raz na jakiś czas należy wykonać pełen skan twardego dysku, a nie tylko ufać ochronie rezydentalnej. Odwirusowanie komputera mimo to nie zawsze jest pełne i skuteczne. Jeśli mamy podejrzenia, warto wykonać drugi skan innym programem, najlepiej skanerem on-line. Nie należy instalować 2 różnych programów antywirusowych na jednym komputerze. Usuwanie wirusów komputerowych już po zakażeniu to najczęściej prosty proces, ale część z nich jest wyjątkowo złośliwa i wymaga specjalistycznych programów, dużo czasu i cierpliwości. Istnieją takie odmiany robaków, które potrafią zaatakować komputer pomimo zainstalowanego programu, i nawet zablokować jego działanie.Jeśli zaobserwowaliśmy, że: nasz komputer sam wysyła maile, nie możemy w normalny sposób uruchomić dysku wymiennego (np. PenDrive), nie jesteśmy w stanie odsłonić ukrytych plików systemowych, lub komputer wyraźnie spowolnił działanie – odwirusowywanie będzie niezbędne.

SZYBKI KONTAKT :
609 804 366 (24h/7dni)
info@openservice.waw.pl
Gadu-Gadu: 247 106

LOKALIZACJA:
Konarskiego 3
(wejście od Powstańców Śląskich)
50m od Ratusza Bemowo
[szczegóły, mapa]

GODZINY OTWARCIA
Pon – Śr – Pt:
Dyżur: 9:30-11; reszta dnia: też, ale zadzwoń wcześniej lub zamów wizytę z dojazdem
Wt – Czw:
Dyżur: 16-18; reszta dnia: też, ale zadzwoń wcześniej lub zamów wizytę z dojazdem
Sob. – Niedz. – święta:
Tak, ale zadzwoń wcześniej lub zamów wizytę z dojazdem

REGION DOJAZDU:
Warszawa oraz zachodnie miasta i gminy

Zaproś nas i pozwól sobie pomóc terminowo, pewnie i fachowo.

Szybko rozwiążemy Twój problem z komputerem, laptopem czy siecią pokonując każdą nagłą awarię.

Zadzwoń, pomożemy: 609 804 366 – zapraszamy 7 dni w tygodniu.

Back to Top
Aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc, zadzwoń teraz na numer 609 804 366. W rozmowie wstępnie zdiagnozujemy problem, przedstawimy sposób i termin jego rozwiązania oraz przybliżony zakres cenowy usługi. Zapraszamy!